Топлотна постројења

Основне информације

Код предмета 6325
Шифра предмета Б.5.5-И.7-7
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студента са размењивачима топлоте (регенеративни и рекуперативни), постројењима за повратно хлађење воде, термоенергетским постројењима (парна; гасна; парно-гасна; нуклеарна; за директно претварање топлотне енергије у електричну - МХД генератори електричне енергије), постројењима за хлађење (умерено хлађење: компресорска парна расхладна машина, топлотна пумпа, ваздушна расхладна машина, ињекторско расхладно постројење, апсорпциона расхладна постројења; дубоко хлађење) и системима централног грејања (прорачун топлотних губитака; грејна тела; системи централног грејања: водено, ваздушно, парно, даљинско; котлови за централно грејање; потрошња и ускладиштење горива; димњаци).
Исход предмета Након положеног испита студент ће стећи неопходна основна знања које ће му користити за пројектовање и развој термотехничких и термоенергетских постројења и процеса, конструисање уређаја и апарата из области термотехнике и термоенергетике, за рад у предузећима која се баве производњом, монтажом и/или експлоатацијом термотехничких и термоенергетских инсталација. Моћи ће успешно да обавља послове и задатке лабораторијских мерења, испитивања и атестирања термотехничких, термоенергетских и процесних уређаја и апарата, као и да се бави истраживањима, развојем и освајањем нових знања у областима теорије и праксе термотехнике и термоенергетике.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Топлотна постројења209.56 KB 

Литература

Аутор Назив Издање
Лаковић С. Топлотна постројења Машински факултет, Универзитет у Нишу, 1975.

Наставни материјали