Термодинамичке основе мотора са унутрашњим сагоревањем

Основне информације

Код предмета 6336
Шифра предмета Б.6.3-И.9-7
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Да студенти успешно овладају материјом везаном за клипне моторе са унутрашњим сагоревањем уопште и:

  • анализом термодинамичких циклуса мотора СУС;
  • читање и анализа читање и анализа шеме развода, значица мотора и коришћење теорије сличности мотора;
  • читање и анализа брзинскe карактристикe мотора и универзалног дијаграма;

избором мотора у зависности од места примене.

Исход предмета По положеном завршном испиту из овог предмета, требало би да студент има добру подлогу за укључивање у самосталан и тимски рад на избору мотора зависно од места примене, одржавању и експлоатацији мотора
Број  часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfTermodinamicke_osnove_motora_SUS_2018_kurikulum.pdf345.33 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стефановић А. Друмска возила – основи конструкције МФ Ниш, 2010.
Стефановић А Мотори са унутрашњим сагоревањем - историјат мотора МФ Ниш, 2001.
Стефановић А Мотори са унутрашњим сагоревањем -  репетиторијум МФНиш, 1996.
Живковић М Мотори са унутрашњим сагоревањем МФ Београд, 1982.
Hillier, V.A.W. Hillier’s Fundamentals of Motor Vehicle Technology, 6th Edition, Book I Oxford University  Press, UK, 2014.
Дорић, Ј. Теорија мотора СУС  Факултет техничких наука у Новом Саду, 2015.
Ружић, Д. Мотори СУС у пракси: експлоатација, одржавање и ремонт  Микро књига, Београд, 2014.


Наставни материјали