Конструисање процесних апарата и уређаја

Основне информације

Код предмета 6347
Шифра предмета Б.6.4-И.10-9
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предметајеконципиран тако да се сви студенти у области машинског инжињерства упознају са принципима и методологијом конструисања и испитивања процесне опреме.
Исход предмета Студентистичузнањанаосновукојихмогуотпочети каријеру у области пројектовања и израде процесне опреме.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Конструисање процесних апарата и уређаја205.39 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Путић С. Опрема у процесној индустрији Катедра за ОТН, Технолошко металуршког факултета у Београду, Београд, 2001.
Седмак С., Николић М., Војновић В. Приручник за конструисање процесне опреме Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1994.


Наставни материјали