Основе развоја производа

Основне информације

Код предмета 6404
Шифра предмета Б.7.4-И. 12-1
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са основама развоја производа, моделирањем структуре машинских система, обликовањем делова, подсклопова и склопова у развоју производа као и верификацијом испуњења радне функције производа.
Исход предмета Студент који положи овај предмет биће у стању да:
  • Успешно дефинише развојни пројекат;
  • Моделира технички систем у подручју функције, физичких ефеката и облика;
  • Обликује конструкционо решење и верификује га са аспекта извршења основне функције.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Основе развоја производа254.11 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Mилтeнoвић В. Рaзвoj прoизвoдa Унивeрзитeт у Нишу - Maшински фaкултeт, Ниш, 2003. с.200.
Lindemаnn U. Methodische Entwicklung technischer Produkte Springer Verlag, Munchen, 2005.
Ehrlenspiel K., Lindemann U., Kiewert A. Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren Berlin, Springer 1998.


Наставни материјал