Индустријске пећи

Основне информације

Код предмета 6413
Шифра предмета Б.7.4-И. 12-10
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студента са основама индустријских пећи (материјали за израду, гориво и сагоревање, размена топлоте у пећима), поделом и принципима прорачуна индустријских пећи, као и различитим типовима пећи.
Исход предмета Након положеног испита студент ће стећи неопходна основна знања које ће му користити за пројектовање индустријских пећи, као и за радна њиховом одржавању у предузећима у којима се налазе пећи.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Индустријске пећи209.07 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Богнер М. Термотехничар, Том 2 Грађевинска књига Београд, 1969.
Антић М., Јанкес Г., Кубуровић М. и др. Индустријске пећи Пословна политика, Београд, 1992.
Јанкес Г., Станојевић М., и др. Индустријске пећи и котлови, приручник за вежбања са решеним задацима Машински факултет, Београд, 2001.


Наставни материјал