Пројектовање софтвера

Основне информације

Код предмета 6438
Шифра предмета Б.8.1 -И.15-2
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са теоријским основама софтверског инжењерства и програмирања (процедуралног, објектно оријентисаног и непроцедуралног).
Исход предмета Студент ће након завршеног курса из предмета Пројектовање софтвера познавати основе софтверског инжењерства, основе програмирања, а биће у стању да прави једноставније програме у програмском језику VisualBasic.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Пројектовањ софтвера199.98 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Милчић Д Пројектовање софтвера ауторизована предавања
Јошанов, Б., Тумбас, П. Софтверски инжењеринг Виша пословна школа Нови Сад, Нови Сад, 2002


Наставни материјал