Пројектовање мобилних машина

Основне информације

Код предмета 6441
Шифра предмета Б.8.1 -И.15-5
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Методологија пројектовања и поступци прорачуна и обликовања мобилних машина.
Исход предмета Непходно знање за примену, анализу, развој и пројектовањемобилних машина.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Пројектовање мобилних машина123.35 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Jaнoшeвић Д. Прojeктoвaњe мoбилних мaшинa Maшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, Ниш, 2006.
KunceG., GohringH., Jacob K Baumaschinen Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/ Wiesbaden, 2002.
Jeвтић В. Грaђeвинскe и рудрскe мaшинe ИиИИ Maшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, Ниш, 1995.


Наставни материјал