Технологија обраде резањем

Основне информације

Код предмета 6444
Шифра предмета Б.8.1 -И.15-8
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Студенти стичу теоријске и практичне основе о технологијама обраде резањем.
Исход предмета Студенти су оспособљени да проучавају, пројектују и анализирају технологије обраде резања.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Технологија обраде резањем112.92 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Радовановић М. Технологија машиноградње Машински факултет, Ниш, 2002.
Миликић Д., Гостимировић М., Секулић М. Основе технологије обраде резањем Факултет техничких наука, Нови Сад, 2008
Миликић Д. Технологије обраде резањем Факултет техничких наука, Нови Сад, 2003
Лазић М. Технологија обраде метала резањем Машински факултет, Крагујевац, 2002
Маринковић В, Радовановић М. Приручник за лабораторијске вежбе из обраде материјала резањем Машински факултет, Ниш, 1994
Маринковић В. Машинска обрада, део II, Збирка задатака из обраде материјала резањем Машински факултет, Ниш, 1990


Наставни материјал