Прорачунска динамика флуида

Основне информације

Код предмета 6459
Шифра предмета Б.8.2 -И.16-11
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се сви студенти упознају са начинима нумеричког решавања једначина које описују струјање флуида.
Исход предмета Студенти стичу знања на основу којих могу самостално да решавају проблеме струјања флуида неком од савремених метода за нумеричке симулације.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Прорачунска динамика флуида119.16 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ferziger J.H., Perić M. Computational Methods for Fluid Dynamics Springer, 2002.
Chung T.J. Computaional Fluid Dynamics Cambridge University Press. 2002.
Tannehill J., Anderson D., Pletcher R. Computational Fluid Mechanics and Heat transfer Taylor&Francis 1997.


Наставни материјали