Сушаре

Основне информације

Код предмета 6471
Шифра предмета Б.8.3-И17-12
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Упознавање студента са основама теорије и технике сушења, топлотним прорачуном сушара, појединим типовима сушара, као основама пројектовања, прорачуна и конструисања сушара.
Исход предмета Након положеног испита студент ће стећи неопходна основна знања које ће му користити за пројектовање, прорачун и конструисања сушара.
Број часова наставе 30 предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Сушаре205.16 KB


Литература

Аутор Назив Издање
ТопићР. Oснове пројектовања, прорачуна и конструисања сушара Научна књига, Београд, 1989.
Ликов M. В. Сушка в химическој промишљености Химија, Москва, 1970.
Ликов A. Б. Teoриа сушки Eнергиа, Москва, 1968.


Наставни материјали