Извештај комисије за писање извештаја за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Мехатроника. Објављено 17.11.2023. године

   

pdfИзвештај