Извештај комисије за писање извештаја за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Аутоматско управљање и роботика. Објављено 30.11.2023. године.

   

pdfИзвештај комисије