Извештај комисије за писање извештаја за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Транспортна техника и логистика. Објављено 11.12.2023. године.

   

pdfИзвештај комисије