Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Теоријска и примењена механика флуида. Објављен: 13.12.2022

   

pdfТекст конкурса