Извештај комисије за писање извештаја за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Термотехника, термоенергетика и процесна техника. Објављено 19.12.2023. године.

   

pdfИзвештај комисије