Извештај комисије за писање извештаја за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Производни системи и технологије. Објављено 20.12.2023. године

   

pdfИзвештај комисије