Милосављевић М. Пеђа

 

pedja milosavljevic 

др Пеђа М. Милосављевић

редовни професор

Руководилац студијског програма Инжењерски менаџмент


home   кабинет: 603

tel  018 500 714
 

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Катедра: Менаџмент у машинском инжењерству

 

Ужа научна област: Индустријски менаџмент

 

Репрезентативне референце: 

 • П. Милосављевић, Инжењерски менаџмент, уџбеник, Машински факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2015., ISBN 978-86-6055-064-6.
 • V. Stoiljković, P. Milosavljević, S. Mladenović, D. Pavlović, M. Todorović, Improving the Efficiency of the Center for Medical Biochemistry, Clinical Center Niš, by Applying Lean Six Sigma Methodology, Journal of Medical Biochemistry, Volume 33 (3), 2014., Page 299-307.
 • M. Mančić, D. Živković, P. Milosavljević, M. Todorović, Mathematical Modelling and Simulation of the Thermal Performance of a Solar Heated Indoor Swimming Pool, THERMAL SCIENCE, Year 2014, Vol. 18, Suppl. 3. pp. 999-1010.
 • D. Pavlović, M. Todorović, S. Mladenović, P. Milosavljević, The Role of Quality Methods in Improving Education Process: Case Study, An International Journal for Theory and Practice of Management Science: “Serbian Journal of Management”, Vol 9, No 2 (2014), Page 219-230.
 • D. Živković, D. Milčić, M. Banić, P. Milosavljević, Thermomechanical Finite Element Analysis of hot Water Boiler Structure, THERMAL SCIENCE, Year 2012, Vol. 16, Suppl. 2, pp. S443-S456.
 • I. Mladenović-Ranisavljević, LJ. Takić, M. Vuković, Đ. Nikolić, N. Živković, P. Milosavljević, Multi-Criteria Ranking of the Danube Water Quality on its Course trough Serbia, An International Journal for Theory and Practice of Management Science: “Serbian Journal of Management”, Vol 7, No 2 (2012), Page 299 - 307.
 • P. Milosavljević, M. Manojlović, A. Berket Bakota, M. Marković, Improvement of Patient Admission Process of in Health Institution „Health Care Center“ Niš, International Journal Advanced Quality, Vol. 40, No.1, 2012., Page 17-22.
 • В. Стоиљковић, П. Милосављевић, С. Ранђеловић, Индустријски менаџмент, практикум, Машински факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2010., ISBN 978-86-6055-003-5.
 • S. Mladenović, P. Milosavljević, The Road towards a Lean Six Sigma Company, International Journal „Total Quality Management & Excellence“, Vol. 38, No. 3, 2010. Page 71-78.
 • П. Милосављевић, Одржавање техничких система по концепту TPM и Six Sigma, Библиотека Dissertatio, Задужбина Андрејевић, Београд, 2007., ISBN 978-86-7244-594-7.

 

Чланство у организацијама, комисијама и телима:

 • Члан Српског триболошког друштва (СТД);
 • Члан Друштва одржавалаца техничких система (ДОТС).

 

Текући пројекти:

 • Истраживач на пројекту ИИИ 42006: "Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије" Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
 • Истраживач на пројекту ТР 33040: "Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана (од 10 до 1000 кW) на територији јужне и југоисточне Србије" Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
 • Члан пројектног тима на пројекту: TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR: "Mastering Innovation in Serbia Тhrough Development and Implementation of Interdisciplinary Post-Graduate Curricula in Innovation Management" – MAIN.

 

Ангажовање на предметима:

 • Oснoвe инжeњeрскoг мeнaџмeнтa
 • Увoд у мeнaџмeнт
 • Индустриjски мeнaџмeнт
 • Lean Six Sigma oргaнизaциja
 • Oдржaвaњe тeхничких систeмa

 

Књига наставника - Милосављевић М. Пеђа