Књига наставника - Милосављевић М. Пеђа

Име, средње слово, презиме

Пеђа М. Милосављевић

Звање

Редовни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1993.

Ужа научна односно уметничка област

Индустријски менаџмент

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2010.

Машински факултет у Нишу

Индустријски менаџмент

Докторат

2005.

Машински факултет у Нишу

Индустријски менаџмент

Специјализација

Магистратура

1997.

Машински факултет у Нишу

Производно машинство

Диплома

1992.

Машински факултет у Нишу

Производно машинство

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

Основе инжењерског менаџмента

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.00

2.

Увод у менаџмент

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.83

3.

Индустријски менаџмент

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.68

4.

Одржавање техничких система

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.75

5.

Увод у менаџмент

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

1.50

6.

Индустријски менаџмент

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.90

7.

Lean Six Sigma организација

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

0.75

8.

Управљање одржавањем

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, мастер академске студије

0.40

9.

Lean Six Sigma организација

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.75

10.

Вештине менаџмента

Управљање и примењено рачунарство, мастер академске студије

0.50

11.

Одабрана поглавља из производно-информационих технологија и индустријског менаџмента

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.22

12.

Савремени концепти, методе и алати менаџмента

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.11

Репрезентативне референце

1.

V. Stoiljković, P. Milosavljević, S. Mladenović, D. Pavlović, M. Todorović, Improving the efficiency of the Center for Medical Biochemistry, Clinical Center Niš, by applying Lean Six Sigma methodology, Journal of Medical Biochemistry, Volume 33 (3), Page 299-307.

2.

P. Milosavljević, M. Krstić, S. Mladenović, D. Pavlović, M. Todorović, Application of Quality Tools in the Process of Industrial Production of Milk Cream, Proceedings of the 7th International Working Conference – Total Quality Management-Advanced and Intelligent Approaches, Belgrade, Serbia, 2013. Page 563-566.

3.

D. Živković, D. Milčić, M. Banić, P. Milosavljević, Thermomechanical Finite Element Analysis of hot Water Boiler Structure, THERMAL SCIENCE, Year 2012, Vol. 16, Suppl. 2, pp. S443-S456.

4.

P. Milosavljević, M. Manojlović, A. Berket Bakota, M. Marković, Improvement of patient admission process of in health institution „Health Care Center“ Niš, International Journal Advanced Quality, Vol. 40, No.1, Page 17-22, 2012.

5.

V. Stoiljković, P. Milosavljević, S. Ranđelović, Six Sigma Concept within Banking System, African Journal of Business Management, Vol. 4, Num. 8, July 2010. Page 1480-1493.

6.

V. Stoiljković, P. Milosavljević, S. Ranđelović, Industrijski menadžment, praktikum, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2010., 368 str.

7.

P. Milosavljević, S. Jovanović, D. Jovanović, G. Radoičić, V. Blagojević, Simulation and experimental stress analysis of waste compression assembly in utility vehicles for the removal of communal waste "Norba" type with two actuators,  Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering, Vol. 8, No 1, 2010. Page 9-18.

8.

S. Mladenović, P. Milosavljević, The road towards a Lean Six Sigma company, International Journal „Total Quality Management & Excellence“, Vol. 38, No. 3, 2010. Page 71-78.

9.

P. Milosavljević, S. Ranđelović, G. Radoičić, The possibilities for improvement of the maintenance process in the public utility service companies, Proceedings of International Maintenance Conference & Exhibition: Euromaintenance 2010, Verona, Italy, 2010. Page 330-334.

10.

P. Milosavljević, Održavanje tehničkih sistema po konceptu TPM i Six Sigma, monografija, Biblioteka Dissertatio, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2007.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

5

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

2

Међународни:

2

Усавршавања Tehnički Univerzitet Hamburg-Harburg, katedra za Proizvodne tehnologije II (Alatne mašine i automatizacija), Nemačka (DAAD-fondacija): oktobar 1998. - juli 1999.; novembar-decembar 2006.

Други подаци које сматрате релевантним