Финансијско пословање

Основне информације

Код предмета 1321
Шифра предмета O.4.3-O.15
Година/Семестар II/4
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање основних знања из области финансијског пословања.
Исход предмета Стечена знања користити у професионалном раду и даљем стручном усавршавању.
Број часова наставе 30 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Финансијско пословање206.23 KB


Литература

Аутор Назив Издање
James V. H. Oснови финансијског менаџмента Data status, Београд, 2007.
  Скрипте са предавања