Енглески језик 3

Основне информације

Код предмета 1317
Шифра предмета O.3.5-И.3-1
Година/Семестар II/3
ЕСПБ 3
Циљ предмета Савладавање основних термина из области пословања и менаџмента уз проширивање постојећег знања општег енглеског језика. Обрађивање стручних текстова са посебним акцентом на стручној терминологији, упоређивање матерњег и страног језика струке и даље оспособљавање студената за самостално коришћење научне и стручне литературе. Развијање свих облика комуникације на енглеском као језику струке.
Исход предмета Студенти ће моћи да самостално обрађују и преводе сложеније стручне текстове, прошире своје научне и стручне вокабуларе, као и додатно унапреде опште познавање енглеског језика, нарочито на плану комуникације у специфичним ситуацијама везаним за струку.
Број часова наставе 60 предавања

 

pdfКњига предмета - Енглески језик 3204.01 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Naunton J. Head for Business – Intermediate Oxford: Oxford University Press. 2000
Parkinson D. (Ed.) Oxford Business English Dictionary for Learners of English Oxford: Oxford University Press. 2005.