Извештај комисије за писање извештаја за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Индустријски менаџмент. Објављено 28.11.2023. године

   

pdfИзвештај комисије