Управљање пројектима и логистичким системима

Основне информације

Код предмета 2732
Шифра предмета M.2.1-ОМ.ТЛМ-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Анализа поступака управљања пројектима и логистичким системима.
Исход предмета Познавање поступака и софтверских алата за управљање пројектима и логистичким система у привреди.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање пројектима и логистичким системима348.87 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Мајкл П., Лилић Б. Стратегиско управљање пројектима Факултет техничких наука, Нови Сад, 2009.
Авлијаш Р., Управљање пројектима Универзитет Сингидунум, Београд, 2009.
Joвaнoвић П. Упрaвљaњe инвeстициjaмa Грaфoслoг, Бeoгрaд, 2004.
Георгијевић М. Техничка логистика Задужбина Андрејевић, Београд, 2011.
Регодић Д. Логистика Универзитет Сингидунум, Београд, 2010.
Guenthner W. A., Плaнирaњe тeхничких лoгистичких систeмa (прeвoд) Maшински фaкултeт у Нишу, 2004.


Наставни материјали