Логистички центри

Основне информације

Код предмета 2739
Шифра предмета M.2.3-ИМ.ТЛМ-3-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са теоријским и практичним сазнањима из области снабдевања, дистрибуције и логистичких центара.
Исход предмета Стицање знања и искуства за решавање проблема из области планирања, пројектовања, изградње и управљања логистичким центрима у оквиру ланаца снабдевања и дистрибуције.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Логистички центри341.68 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Зечевић С. Робни терминали и робно-транспортни центри Саобраћајни факултет, Београд, 2006.
Зечевић С., Тадић С. City логистика Саобраћајни факултет, Београд, 2006.
Букумировић М. Регионална логистика Машински факултет у Краљеву, Краљево, 2010.
Lippolt C. Системи складиштења и дистрибуције, превод Машински факултет Ниш, Ниш, 2005.
Guenthner W. Токови материјала и логистика, превод Машински факултет Ниш, Ниш, 2005.


Наставни материјали