Књига сарадника - Ракић С. Драган

Име, средње слово, презиме

Драган С. Ракић

Звање

Асистент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2013.

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

 2013.

 Машински факултет у Нишу

 Математика и информатика

Докторат

Специјализација

Магистратура

Диплома

 2008.

 Природно-математички факултет у Нишу

 Дипломирани математичар за рачунарство и информатику

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Математика 1

Машинско инжењерство,

основне академске студије

4.00

2.

Математика 2

Машинско инжењерство,

основне академске студије

6.00

3.

Инжењерска графика

Машинско инжењерство,

основне академске студије

4.50