Књига наставника - Здравковић М. Милан

Име, средње слово, презиме

Милан М. Здравковић 

Звање

Доцент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1998.

Ужа научна односно уметничка област

Производни системи и технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2012.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Докторат

2013.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Специјализација

Магистратура

2007.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Диплома

1997.

Машински факултет у Нишу

Производно машинство

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Основе информационо­комуникационих технологија

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

2.

Базе података

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.36

3.

Пословни информациони системи

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.28

4.

Увод у менаџмент

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.56

5.

Пројектовање информационих система

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.23

6.

Електронско пословање

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.50

7.

Информационе технологије 1

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

1.00

8.

Економика предузећа

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

2.00

9.

Савремене пословне комуникације

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

2.00

10.

Електронско пословање

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

2.00

11.

Интегрисани информациони системи

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

1.00

12.

Информациони систем предузећа

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.50

13.

Управљање процесима

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.00

14.

Менаџмент знања

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.00