Књига сарадника - Стојановић С. Владимир

Име, средње слово, презиме

Владимир С. Стојановић

Звање

Асистент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2009.

Ужа научна односно уметничка област

Теоријска и примењена механика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2009.

 Машински факултет у Нишу

 Механика

Докторат

2013.

 Механика

Специјализација

Магистратура

Диплома

2008.

 Машински факултет у Нишу

Aутоматско управљање

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Механика 1 - Статика

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

2.

Отпорност материјала

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

3.

Механика 2 -Кинематика

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

4.

Механика 4 – Теорија осцилација

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00