Савремене пословне комуникације

Основне информације

Код предмета 1316
Шифра предмета O.3.4-О.12
Година/Семестар II/3
ЕСПБ 6
Циљ предмета Предмет треба да упозна студенте са значајем комуникације у свеколиким активностима човека, а посебно у пословном свету. Упознавање студената са савременим пословним комуникацијама.
Исход предмета Студенти би требало да јасно препознају облике комуницирања, а посебно специфичности интерперсоналне комуникације. Важан исход предмета односи се на овладавање вештинама вербалне и невербалне комуникације. Код вербалне комуникације нагласак је на развијању реторичких способности, будући да усмено пословно комуницирање доминира у односу на писане пословне исказе. Студенти би требало да савладају бојазан од јавног наступа и друге проблеме у процесу овладавања комуницирањем.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Савремене пословне комуникације211.16 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Вуковић А., Вуковић М. Култура пословне комуникације Графомед, Бор, 2010.
Станковић Љ., Аврамовић, М. Пословно комуницирање Економски факултет, Ниш, 2006.
Мицић П. Како водити пословне разговоре Предраг и Ненад, Београд, 1990.
Вуковић М., Вуковић А. Односи с јавношћу ТФ, Бор, 2009.
Делетић С., Пејчић  М. Пословне комуникације Електронски факултет, Ниш, 2008.
Ђорђевић Д. Б., Ђуровић Б. Професионална етика инжењера Машински факултет, Ниш, 2011.