Социологија културе и морала

Основне информације

Код предмета 6105
Шифра предмета Б.1.5-О.5
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 3
Циљ предмета Упознавање студената са основним феноменима савремене културе, нарочито културе свакодневног живота, коју они и иначе непосредно проживљавају и у њој учествују; као и стицање елементарних теоријских и практичних знања из области морала и система људских права (општих, посебних и мањинских).
Исход предмета Способност студената да стечена знања примене у току професионалне каријере на односе у радној средини, користе у комуникацији са пословним партнерима и у саобраћају са ужом и широм друштвеном заједницом
Број часова наставе 30 предавања, 15 практична настава

 

pdfКњига предемта - Социологија културе и морала215.38 KB

Литература

Аутор Назив Издање
Драгољуб Б. Ђорђевић Социологија forever ID = 93361164, Пунта 2001
Драгољуб Б. Ђорђевић Есеј о скинхедима ЈУНИР, Свен, 2003
Драгољуб Б. Ђорђевић Пророци “нове истине”: секте и култови Отворени клуб, ЈУНИР, 1998.
Допунска литература
Драган Жунић (прир.) Права мањина ISBN 86-83561-10-0, ОГИ, 2005.
Марија Тодорова Имагинарни Балкан ISBN 86-7562-054-3, библиотека XX век, Круг, 2006
Никола Божиловић Рок култура ISBN 86-7757-106-X,СКЦ, 2004.