Механика 2 - Кинематика

Основне информације

Код предмета 6201
Шифра предмета Б.3.1-О.1
Година/Семестар I I /3
ЕСПБ 6
Циљ предмета Да студенти овладају теоријским знањем из геометрије кретања, геометрије преносника и елемената механизама.
Исход предмета Оспособљавање студената за праћење предавања из Динамике, Машинских елемената, Механике флуида и Теорије механизама.
Број часова наставе 30 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Механика 2 Кинематика214.27 KB


Литература

Основна

Аутор Назив Издање
Ратко Павловић, Горан Јаневски Механика II - Кинематика I издање, Машински факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2013.
Д. Стокић, Р. Павловић Збирка решених задатака из Механике  II Машински факултет Ниш, 1996.

Помоћна

Аутор Назив Издање
Лазар Русов Механика II - Кинематика IX издање, Научна књига, Београд, 1992.
Данило Рашковић Механика II - Кинематика III издање, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1966.