Немачки језик 1

Основне информације

Код предмета 6203
Шифра предмета Б.3.2-И.1
Година/Семестар I I /3
ЕСПБ 2
Циљ предмета Да се студенти упознају са основама немачког језика, са граматиком и изговором.
Исход предмета Да се студенти оспособе да могу да остваре општу комуникацију на немачком језику.
Број часова наставе 15 предавања,  15 практична настава

pdfКњига предмета - Немачки језик 1195.65 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Остојић Хрипач М., Хаџић В. Немачки 2 Коларчев народни универзитет, 1990.
Бранислав Грујић, Јосип Зидар Речник немачко-српскохрватски, српскохрватско-немачки Обод, 1978.
Велизар Павловић Технички речник, немачко-српскохрватски Привредни преглед, 1968.
Стјепан Векарић Пословно-привредни речник, немачко-српскохрватски Привредни преглед, 1983.