Основе инжењерског менаџмента

Основне информације

Код предмета 6208
Шифра предмета Б.3.6-И2-1
Година/Семестар II/3
ЕСПБ 4
Циљ предмета Упознавање са основним функцијама менаџмента и савременим алатима и методама које менаџери користе у глобалном конкурентском окружењу. Стицање основних знања из области менаџмента, која се односе на планирање, организовање, кадровирање, вођење, комуникацију, радну мотивацију, одлучивање и контролу. Упознавање са примерима из производних и других организација, што омогућава боље разумевање значаја инжењерског менаџмента и упознавање са новим технологијама за доношење одлука и решавање проблема.
Исход предмета Овладавање знањима из области менаџмента и способност студената да учествују у процесима управљања, као и спремност примене стечених знања у инжењерској делатности и теоријском раду. Студенти оспособљени за управљање процесима и за доношење одлука, уз коришћење савремених метода и алата менаџмента.
Број часова наставе 30 предавања,  30 практична настава

pdfКњига предмета - Основе инжењерског менаџмента212.67 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стоиљковић В., Милосављевић П., Ранђеловић С. Индустријски менаџмент, практикум Машински факултет Универзитета у Нишу, 2010.
Сајферт З Менаџмент: теорија и пракса Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2009.
Милосављевић П. ОдржавањетехничкихсистемапоконцептуTPMиSixSigma БиблиотекаDissertatio, ЗадужбинаАндрејевић, Београд, 2007.
Стоиљковић В. и др Интегрисани системи менаџмента CIMCollege и Машински факултет Ниш, 2006.
Булат В Менаџмент ИЦИМ, Крушевац, 2004
Krajewski L.-J., Ritzman L. P Operations Management–Strategy and analysis Prentice Hall, 2001.