Инжењерска економија

Основне информације

Код предмета 6209
Шифра предмета Б.3.5-И 2-2
Година/Семестар II/3
ЕСПБ 4
Циљ предмета Кроз овај предмет студенти стичу теоријске и практичне основе о елементима инжењерске економије. Циљ предмета је указати на улогу инжењера у пословању предузећа и у том контексту упознати студенте са основама економије и елементима ефикасног инжењерског одлучивања, са посебним нагласком на детерминанте инжењерско-инвестиционих пројеката и методе оцене њихове оправданости и економске ефикасности.
Исход предмета

Разумевање теорије добити, теорије трошкова, новчаних токова, инвестиција и инжењерског одлучивања

Самостално решавање проблема из области инжењерске економије

Способност самосталне анализе и оцене оправданости инжењерско-инвестиционих пројеката.

Број часова наставе 30 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Инжењерска економија206.95 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Дубоњић р., Милановић Д. Инжењерска економија Машински факултет Београд, 1997.
Дутина Ј. Инжењерска економија Требиње 1998.