Немачки језик 2

Основне информације

Код предмета 6211
Шифра предмета Б.4.1-И.3
Година/Семестар II/4
ЕСПБ 2
Циљ предмета Овладавање стручном терминологијом из области машинства.
Исход предмета Да се студенти оспособе да преводе стручне текстове. Да користе страну стручну и научну литературу и дакомуницирају на стручном нивоу.
Број часова наставе 15 предавања,  15 практична настава

 

pdfKњига предмета - Немачки језик 2199.31 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Мирољуб Лазић Немачки језик машинске струке Завод за уџбенике, 1996.
Велизар Павловић, Стипе Радић Технички речник Интерпрес, 1970.
Велизар Павловић Технички речник, немачко-српскохрватски Привредни преглед, 1968.
Стјепан Векарић Пословно-привредни речник, немачко-српскохрватски Привредни преглед, 1983.