Руски језик 2

Основне информације

Код предмета 6211
Шифра предмета Б.4.1-И.3
Година/Семестар II/4
ЕСПБ 2
Циљ предмета Знања, вештине и способности комуникације на руском језику како у писаном тако и у говорном језику у оквиру који је предвиђен програмом.
Исход предмета Оспособљавање студената за самостално коришћење руског језика, разумевање и сналажење у различитим ситуацијама; на европском нивоу Б1.1.
Број часова наставе 15 предавања,  15 практична настава

pdfKњига предмета - Руски језик 2217.1 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Љубица Несторов Руски језик I, за студенте Машиснког факултета Техничка књига, 1997.
Радмило Маројевић Граматика руског језика, том I и II Завод за уџбенике и наставна средства, 2004.
Реља Попић Научно-технички речник, Политехнички речник Привредни преглед, 1989.
Допунска
  Gazeta.Ru (интернет)
  NTV-MIR (интернет)
  Itar-tass (интернет)