Механика флуида

Основне информације

Код предмета 6216
Шифра предмета Б.4.5-О.18
Година/Семестар II/4
ЕСПБ 7
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се сви студенти у области машинског инжињерства упознају са физичким својствима флуида, основним једначинама које описују мировање и кретање флуида и реалним проблемима везаним за реалне проблеме струјања флуида.
Исход предмета Студенти стичу знања на основу којих могу решавати проблеме који су везани за мировање и кретање флуида (ламинарни и турбулентно). Студенти су оспособљенида користе прорачуне везане за одређивање вредности притиска при мировању флуида и за одређивање протока и притиска и губитака струјне енергије при кретању флуида.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава, 15 други облици наставе

 

pdfКњига предмета - Механика флуида208.97 KB


Литература

Аутор Назив Издање
К. Вороњец, Н. Обрадовић Механика флуида књига, Београд, 1970.
Б. Обровић Механика флуида Универзитет у Каргујевцу, Машински факултет у Крагујевцу, 2007.
С. Чантрак, М. Бенишек Решени задаци из механике флуида са изводима из теорије Грађевинска књига, Београд, 1984.
Б. Обровић, С. Савић Збирка решених задатака из механике флуида-основни курс Универзитет у Каргујевцу, Машински факултет у Крагујевцу, 2011.
E. Krause Fluid Mechanics-With Problems and Solutions and an Aerodynamic Laboratory Springer Verlag, 2005.