Механика 4 - Теорија осцилација

Основне информације

Код предмета 6301
Шифра предмета Б.5.1-О.19
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Овладавање теоријским принципима осцилаторних кретања материјалних система и примена у решавању инжењерских проблема образовањем модела различитих реалних система.
Исход предмета Способност студента да моделирају и решавају конкретне техничке проблеме.
Број часова наставе 30 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Механика 4 - теорија осцилација216.29 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Данило Рашковић Теорија осцилација Научна књига, Београд, 1965.
Кaтицa Хeдрих, Прeдрaг Кoзић Teoриja oсцилaциja мeхaничких систeмa – Збиркa рeшeних испитних зaдaтaкa Унивeрзитeт у Нишу, Ниш, 1997.