Инжењерска статистика

Основне информације

Код предмета 6303
Шифра предмета Б.5.2-И.4
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Усвајање основних знања из области вероватноће и математичке статистике. Развој апстрактног мишљења и аналитичког приступања проблемима. Оспособљавање студената да стечена знања повежу и примене у стручним предметима.
Исход предмета Стечена знања – студент је оспособљен за примену статистичких метода обрађених у оквиру овог предмета. Студент је спреман да стечена знања користи у стручним предметима  у даљем образовању, а такође и у пракси.
Број часова наставе

45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Инжењерска статистика145.28 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стојаковић М. Математичка статистика ФТН Нови Сад, 2003.
Лозанов-Црвенковић З Статистика у фармацији Медицински факултет у Новом Саду, 2011.


Наставни материјали