Производни системи

Основне информације

Код предмета 6304
Шифра предмета Б.5.2-И.4-3
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Студенти стичу основна знања из организације и функционисања производних система и фазама настајања производа од идеје до реализације. Оспособљавање студената за анализу и синтезу система управљања производних процеса.
Исход предмета Студенти стичу основна знања о производним системима за реализацијуодговарајућихтехнологија. Упознају се са принципима управљања у производним системима.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Производни системи230.74 KB


Литература

Аутор Назив Издање
М.Стојиљковић Производни системи Ауторизована предавања. 2006.
М.Манић Производни системи ауторизована предавања
M. P. Groover Automation, Production Systems, and Comptered-Integrated Manufacturing 2001
S. Kalpakijan Manufacturing, Engineering and Technology Illinois Institute of Technology, 2003.
М.Манић, Д.Спасић Нумерички управљане машине МФ Ниш, 1999.
М.Стојиљковић Основи технике дигиталног управљања ауторизована предавања, 2005.
М.Стојиљковић Логичка синтеза управљања МФ, 2002.
B.Bocksnick Grundlagen der Steuerungstechnik Festo Didaktic
М.Калајџић Технологија машиноградње МФ Београд


Наставни материјали