Мехатроника

Основне информације

Код предмета 6305
Шифра предмета Б.5.2-И.4-4
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање знања о мехатроници као интердисциплинарној области, упознавање са основним принципима рада компонената и сложених мехатроничких система. Упознавање са реализованим мехатроничким системима и правцима даљег развоја мехатронике.
Исход предмета Оспособљавање за конципирање мехатроничких система и тимски рад у домену развоја мехатроничких система
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Мехатроника273.22 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Bishop H. R. The Mechatronics Handbook CRC Press, 2007.
Bishop H. R Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering Prentice Hall, 2004.
Bolton W. Mechatronics: A Multidisciplinary Approach

Prentice Hall, 2009.

Isermann R. Mechatronic Systems: Fundamentals Springer; 2003
Heimann B., Gerth W., Popp K. Mechatronik Fachbubchverlag, Leipzig, 2000.


Наставни материјали