CAD - Геометријско моделирање

Основне информације

Код предмета 6307
Шифра предмета Б.5.3-И.5-1
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са теоријским основама, конструкционим облицима, прорачуном, принципима израде, начином функционисања и применом машинских елемената Савремене тенденције конструисања захтевају познавање рада и активно коришћење CAD програма. Неопходно је зато научити студенте да раде у окружењу CAD програма (SolidWorks, INVENTOR, SolidEdge), оспособити их да самостално могу да моделирају машинске делове, склопове и ураде констукциону документацију. Примена стечених знања из овог предмета ће их припремити и олакшати им слушање предмета код којих је потребно у оквиру самосталних радова урадити целокупну конструкциону документацију машинских склопова.
Исход предмета

Студент ће по положеном испиту из предмета CAD бити оспособљен да:

  • моделира машинске делове типа солид;
  • моделира делове од лима;
  • врши израду склопова из моделираних делова, као и да додаје стандардне елементе у оквиру моделираних склопова;
  • врши моделирање заварених конструкција;
  • рутински ради конструкциону документацију из моделираних склопова и делова;

ради aнимације кретања делова у склопу;

Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - CAD Геометријско моделирање208.51 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Милчић Д. Ауторизована предавања  
Девеџић Г CAD/CAM технологије Машински факултет у Крагујевцу, 2006.
  Help  фајлови CAD програма који се користиу настави (Autodesk INVENTOR)  


Наставни материјали