CAD Технологије

Основне информације

Код предмета 6308
Шифра предмета Б.5.3-И.5-2
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је да се студенти образовног профила упознају са рачунарским технологијама (компјутерска графика, ФЕМ анализа и софтвер за генерисање техничких модела)  у машинском инжењерству за пројектовање производа. 
Исход предмета Студенти стичу практична знање и вештине којим могу израдити техничку основу производа или објекта.   То су модели геометријског описа објеката, техничка документација, ФЕМ модели анализе и прорачуна техничких својстава производа. Скуп правила за генерисање модела. Познавање савремених рачунарских алата за рад са геометријским моделима, стандардима и формама представљања производа. Исход је стварање интелектуалаца са својством лакоће коришћења рачунара и положеног људског знања у софтверу.
Број часова наставе 30 предавања,  45 други облици наставе

 

pdfКњига предмета - CAD Технологије213.59 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Јовановић М. Теорија пројектовања конструкција рачунаром Машински факултет Ниш 1994.
Јовановић М., Јовановић Ј. CAD-FEA Praktikum Универзитет Црне Горе, 2000.
Секуловић М. Метода коначних елемената Грађевинска књига Београд 1984.
  NASTRAN 2004 – туторијал софтверске фирме MSC NASTRAN, 2004 USA.


Наставни материјали