Рачунарски подржано геометријско моделирање

Основне информације

Код предмета 6309
Шифра предмета Б.5.3-И.5-3
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Да упозна студенте са техникама рачунарски подржаног геометријског моделирања производа и оспособи их за самосталну израду рачунарских модела машинских елемената и склопова.
Исход предмета Студент који добије прелазну оцену на предмету разуме основне појмове везане за рачунарски подржано пројектовање производа и може самостално да креира правилно структуиране и флексибилне CAD моделе машинских делова и склопова, као и придружену техничку документацију у електронском облику.
Број часова наставе 30 предавања,  45 други облици наставе

 

pdfКњига предмета - Рачунарски подржано геометријско моделирање228.62 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Tрajaнoвић M. Aутoризoвaнa прeдaвaњa MФ Ниш
Девеџић Г., Максић Ј., Ћуковић С., Петровић С. 3D моделирање производа – методичка збирка задатака Машински факултет у Крагујевцу, ЦИРПИС центар, Крагујевац, 2008.


Наставни материјали