Преносници снаге

Основне информације

Код предмета 6312
Шифра предмета Б.5.4-И.6-1
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти на студијском профилу Машинске конструкције, развој и инжењеринг упознају са теоријским основама, прорачуном, конструкцијама, начином функционисања и применом преносника снаге.
Исход предмета Поред стицања основних знања из области преносника снаге, студент који положи овај предмет биће у стању да формира варијантна решења преносника према захтевима конкретног задатка, изврши избор преносника према задатим критеријумима, одреди кинематске величине и изврши прорачуне елемената преносника.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Преносници снаге206.15 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Танасијевић С., Вулић А. Механички преносници – планетарни преносници, варијатори Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 2006.
Кузмановић С. Универзални зупчасти редуктори са цилиндричним зупчаницима Факултет техничких наука, Нови Сад, 1998.
Захар С. Машине алатке I Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 1993.
Богдановић Б., Никодијевић Д., Вулић А. Хидраулични и хидродинамички преносници снаге Машински факултет у Нишу, 1998.
Стефановић-Мариновић Ј. Преносници снаге, скрипта Машински факултет Ниш, 2013.


Наставни материјали