Техничка логистика

Основне информације

Код предмета 6313
Шифра предмета Б.5.4-И.6-2
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са теоријским и практичним сазнањима из техничке логистике.
Исход предмета Стицање знања и искуства за решавање проблема из техничке логистике у предузећима у оквиру набавке, транспорта, претовара, складиштења, производње и дистрибуције робе.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Техничка логистика222.47 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Јевтић В. Техничка логистика Универзитет у Нишу – Машински факултет, Ниш, 2005.
Цимс Д. Техничка логистика 1, превод књиге Универзитет у Нишу – Машински факултет, Ниш, 2005.
Цимс Д Техничка логистика 2, превод књиге Универзитет у Нишу – Машински факултет, Ниш, 2005.
Георгијевић М. Техничка логистика Задужбина Андрејевић, Нови Сад, 2011.


Наставни материјали