Производна средства

Основне информације

Код предмета 6315
Шифра предмета Б.5.4-И.6-4
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета да се студенти упознају са средствима за обраду резањем, деформисањем као и алатима за обликовање полимера. Даће се одговарајући приказ алатних машина на којима се постављају одговарајућа средства за производњу. Студенти стичу основна знања о роботима и манипулаторима.
Исход предмета Студенти, са стеченим знањем у оквиру овог предмета, оспособљени су  за самостално  укључење у производне процесе металопрерађивачке индустрије. Студент стиче основна знања неопходна да се у свом даљем усмеравању определи којом ће ужом производном облашћу да се бави.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Производна средства211.02 KB


Литература

Аутор Назив Издање
М. Калајџић Технологија машиноградње 1 Машински факултет, Београд, 1989.
Б. Мусафија Обрада метала пластичном деформацијом Светлост, Сарајево, 1970.
М.Нађ Термопластичне масе, Прерада поступком ињекционог прешања Загреб, 1974.
Д.Лазаревић, М.Радовановић Неконвенционалне методе-обрада одношењем Mашински факултет у Нишу, 1994.


Наставни материјали