Основе турбомашина

Основне информације

Код предмета 6318
Шифра предмета Б.5.4-И.6-7
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају: са свим врстама турбомашина, основним принципима њиховог рада и радним својствима.
Исход предмета Студенти стичу знања на основу којих могу да бирају одређене турбомашине и одређују њихове радне карактеристике у систему при самосталном или заједничком раду.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Основе турбомашина205.42 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Бабић М., Стојковић С. Основе турбомашина Научна књига, Београд, 1990.
Крсмановић Љ., Гајић А. Турбомашине – теоријске основе Машински факултет, Београд, 1992
Бабић М. Збирка решених задатака из турбомашина Научна књига, Београд, 1978.
Ристић Б., Миленковић Д Збирка решених задатака из турбомашина Машински факултет у Ншу, 1989.


Наставни материјали