Објектно оријентисано програмирање

Основне информације

Код предмета 6321
Шифра предмета Б.5.5-И.7-2
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са основним концептима програмирања. Ови концепти ће бити представљени на примеру објектно оријентисаног програмског језика Јава.
Исход предмета Након што се упознају са градивом из овог предмета студенти ће познавати основе програмирања, биће у стању да праве једноставније програме у програмском језику Јава, моћи ће да читају и праве алгоритме, да препознају ризик код креирања и набавке софтвера.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Објектно оријентисано програмирање202.51 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ивор Хортон Јава 2 Cet, Београд, 2006
Lewis and Loftus Java Software Solutions Addison-Wesley, 2006


Наставни материјали