Алати и прибори

Основне информације

Код предмета 6322
Шифра предмета Б.5.5-И.7-4
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Студенти стичу теоријске и практичне основе о принципима функционисања, избора или пројектовања алата и прибора који се користе у технологијама машинске обраде.
Исход предмета Студенти стичу вештину избора и пројектовањаалата и прибора.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 


Литература

Аутор Назив Издање
M. Радовановић Технологија машиноградње Машински факултет, Ниш, 2002.
Љ. Тановић, М. Јовичић Алати и прибори Машински факултет, Београд, 2005.
М. Јовичић, Б. Кршљак Основе конструкције алата и прибора Научна књига, Београд, 1980
Б. Мусафија Обрада метала пластичном деформацијом Светлост, Сарајево, 1988


Наставни материјали