Нумеричка математика и програмирање

Основне информације

Код предмета 6326
Шифра предмета Б.6.1-O.20
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета У оквиру предмета студенти изучавају основне технике за приближно израчунавање математичких проблема који се не могу решити аналитичким путем а који се најчешће јављају у инжењерској пракси.  Осим коришћења специјализованих софтверских пакета, као што је MATLAB, студенти се упознају с  нумеричким алгоритмима и савладавају основне технике програмирања ради решавања сложенијих проблема. 
Исход предмета Студенти се оспособљавају да решавају различите проблеме математичког карактера који се најчешће јављају у научно-техничким дисциплинама коришћењем софтверског пакетаза нумеричко и симболичко израчунавање MATLAB као и програмирањем нумеричких алгоритама у MATLAB-у.
Број часова наставе 30 предавања,  15 практична настава, 30 други облици наставе

 

pdfКњига предмета - Нумеричка математика и програмирање249.19 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Љиљана Петковић Нумеричка анализа Просвета, Ниш 2003.
Љ. Петковић, С. Тричковић, П. Рајковић Збирка задатака из нумеричке математике Нова Југославија, Врање 1997.
Jaan Kiusalaas Numerical Methods in Engineering with MATLAB Cambridge University Press, New York 2005.