Мерна техника

Основне информације

Код предмета 6327
Шифра предмета Б.6.2-И.8-1
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање знања о мерењу механичких величина електричним путем као и стицање занања о процесирању сигнала за примену у управљачким и информационим системима.
Исход предмета Оспособљавање за формирање мерних система и коришћење мерних инструмената при мерењу механичких величина електричним путем као и оспособљавање за дистрибуцију електричних сигнала ка управљачким и информационим јединицама.
Број часова наставе 45 предавања,  30 други облици наставе

 

pdfКњига предмета - Мерна техника211.18 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Drachesel R.,Richter W. Grundlagen der elektrischen Messtechnik VEB Verlag Tecnik, Berlin, 1983.
Mлaдeн Пoпoвић Сeнзoри и мeрeњa Сaрajeвo 2004
Шкундрић С., Кoвaчeвић Д. Eлeктрoмeхaничкe вaгe БMГ Бeoгрaд, 1995.
Schanz G.W. Sensoren – Semsortechnik für Praktiker Huethig, 2004.
Hoffmann J. Taschenbuch der Messtechnik Fachbuchverlag Leipzig, 2002.
Tropea C., Nobach H.,Hufnagel K Messtechnik II: Messverfahren und Messgeräte Shaker Verlag, Aachen, 2003.
Tropea C., Nobach H., Messtechnik I: Grundlagen der Messtechnik Shaker Verlag, Aachen, 2003


Наставни материјали